Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau). - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước, kiểm tra sau). - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS423
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế tại bộ phận một cửa của Chi Cục Thuế quản lý trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu Ngân sách Nhà nước theo mẫu số 02/QĐHT hoặc Thông báo về việc không được hoàn thuế theo mẫu số 02/HT-TB ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC gửi người nộp thuế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng