Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn thuế trước, kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Hoàn các loại thuế, phí khác (hoàn thuế trước, kiểm tra sau) - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS429
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau thời hạn giải quyết chậm nhất là 06 ngày kể từ ngày cơ quan Thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hoàn thuế hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách Nhà nước; Thông báo không thuộc trường hợp hoàn thuế.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng