Thủ tục hành chính: Hòa giải tranh chấp đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Hòa giải tranh chấp đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-095157-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản hoà giải
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng