Thủ tục hành chính: Hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ thăm viếng mộ hoặc thăm viếng mộ và cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ - Bình Dương

Thông tin thủ tục hành chính Hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ thăm viếng mộ hoặc thăm viếng mộ và cất bốc di chuyển hài cốt liệt sĩ - Bình Dương

Số hồ sơ: T-BDU-117167-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (đối với mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng