Thủ tục hành chính: Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-071729-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Tây Ninh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng