Thủ tục hành chính: Hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” - Đồng Nai

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” - Đồng Nai

Số hồ sơ: T-DNA-BS60
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), tầng 05, số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: - Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) nhận và xem xét hồ sơ: 15 ngày
- Trình hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: 01 ngày
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Bộ Nội vụ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”
- Sau khi có kết quả, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) sẽ thông báo cho tập thể, cá nhân được biết trong vòng 10 ngày và tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tổ chức lễ trao thưởng vào thời gian thích hợp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tặng thưởng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng