Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-055949-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 34 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng