Thủ tục hành chính: Hồ sơ hướng dẫn lập thủ tục ban đầu về đăng ký công trình xây dựng chất lượng cao trên địa bàn - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Hồ sơ hướng dẫn lập thủ tục ban đầu về đăng ký công trình xây dựng chất lượng cao trên địa bàn - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-108836-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (thời gian làm việc tại Bộ Xây dựng, do Bộ Xây dựng quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị Bộ Xây dựng xem xét
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng