Thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giấy phép dạy thêm - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-066262-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại phòng giáo dục và đào tạo đào tạo huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng