Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận Sức Khoẻ - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giấy chứng nhận Sức Khoẻ - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-021767-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định sức khỏe Bệnh viện Đa Khoa huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bệnh viện Đa Khoa huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng