Thủ tục hành chính: Giao lại đất, cho thuê đất trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Giao lại đất, cho thuê đất trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-081022-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban kế hoạch và Đầu tư, Ban Quy hoạch và Kiến trúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Hợp đồng thuê đất đã ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng