Thủ tục hành chính: Giao lại đất, cho thuê đất - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giao lại đất, cho thuê đất - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-153049-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên xem xét và Quyết định giao lại đất hoặc ký hợp đồng thuê đất
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng