Thủ tục hành chính: Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc và người bị tai nạn lao động hưởng phụ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát) - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc, người đã nghỉ việc và người bị tai nạn lao động hưởng phụ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát) - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-115909-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bệnh viện đa khoa tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ khi tiến hành lập hồ sơ đến khi ra văn bản không quá 1 tháng(theo quy định thông tư liên bộ số 377/TT-LB)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng