Thủ tục hành chính: Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Thông tin thủ tục hành chính Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Số hồ sơ: T-HGI-142865-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa Hà Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định Y khoa Hà Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở lao động thương binh & xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Giám định Y khoa (Tổ 10, phường Minh Khai, thị xã Hà Giang)
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân hoàn thành các giấy tờ sau: Đơn xin Giám định khả năng lao động do tai nạn lao động (theo mẫu số 01).
Giấy giới thiệu của Bảo hiểm xã hội (theo mẫu 02).
Giấy tờ điều trị vết thương tái phát.
Biên bản Giám định lần đầu.
: Hội đồng họp xét, trả kết quả

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Giấy giới thiệu
Đơn xin Giám định phúc quyết
Giấy tờ điều trị vết thương cũ tái phát
Biên bản Giám định lần trước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Bệnh án chi tiết
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Bệnh án giám định khả năng lao động
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Bệnh án giám định thương tật
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Biên bản giám định khả năng lao động
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Biên bản giám định thương tật
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Đơn xin giám định khả năng lao động
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Giấy giới thiệu
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành
Tóm tắt hồ sơ của người tham gia Bảo hiểm xã hội gửi ra hội đồng giám định y khoa xin giám định khả năng lao động
Tải về
1. Thông tư 18/2000/TT-BYT hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế ban hành

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Thủ tục hành chính liên quan Giám định phúc quyết tai nạn lao động khi vết thương tái phát và khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định Y khoa (gọi là người yêu cầu) - Hà Giang

Menu