Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giám định pháp y tâm thần - Thừa Thiên Huế

Thông tin thủ tục hành chính Giám định pháp y tâm thần - Thừa Thiên Huế

Số hồ sơ: T-TTH-018129-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày nếu giám định tại phòng khám TTGĐPY tâm thần; Trường hợp giám định nội trú, trả kết quả 15 ngày sau khi đối tượng ra viện;
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định pháp y tâm thần
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng