Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-141069-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra thông qua Hội đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng