Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-158180-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm, Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ xin giám định khả năng lao động cho người sử dụng lao động
Bước 2: Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận đơn, sao lục giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí do người về hưu chờ chuyển đến, hướng dẫn người về hưu chờ lập bệnh án chi tiết để hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Sau khi hoàn chỉnh đủ hồ sơ theo quy định Bảo hiểm xã hội giới thiệu và chuyển hồ sơ củangười lao động đến hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc hội đồng giám định y khoa trung ương Hội đồng giám định y khoa
Bước 4: Hội đồng giám định y khoa tổ chức giám định theo qui định và lập biên bản giám định (05 bản).
Hội đồng giám định y khoa trả kết quả và hồ sơ cho người sử dụng lao động.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Bệnh án chi tiết đối với người về hưu chờ do các cơ sở y tế của Nhà nước lập gồm: tuyến Trung ương, tuyến tỉnh, bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành, bệnh viện quân khu, quân đoàn, Trung tâm y tế quận, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh xá các đơn vị lực lượng vũ trang và trạm y tế cơ sở theo quy định

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

1- Đơn xin giám định khả năng lao động.
2- Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí bản sao (thay tóm tắt hồ sơ).
3- Bệnh án chi tiết.

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Thủ tục hành chính liên quan Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Đắk Nông

Menu