Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau, tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-148059-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương, Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định y khoa tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Phòng Giám định y khoa Bệnh viện tỉnh
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định y khoa
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng