Thủ tục hành chính: Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động khi sức khỏe bị suy giảm - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-141030-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng Giám định y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ra thông qua Hội đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng