Thủ tục hành chính: Giám định bổ sung, giám định lại, giám định trên hồ sơ do cơ quan điều tra tố tụng trưng cầu, và các yêu cầu dân sự khác - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-154939-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Pháp Y Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan điều tra tố tụng, Cơ sở y tế đã khám và điều trị bệnh nhân
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Pháp y Hà Nội, Đ/c: 12 - Chu Văn An - Hà Nội (Bệnh viện Xanh Pôn)
Thời hạn giải quyết: Sau 2 tuần kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ giám định, nếu có lý do kéo dài thời hạn giám định, phải thông báo với cơ quan trưng cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản kết luận giám định Pháp Y
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng