Thủ tục hành chính: Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS139
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Tài chính – ngân hàng, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo giải thể
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.
Bước 1:
- Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ (là cán bộ của Phòng đăng ký kinh doanh trực tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ túc hồ sơ đầy đủ theo qui định
Bước 2: - Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ và thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác
- Đối với trường hợp từ chối việc giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, thông báo ghi rõ lý do cho doanh nghiệp
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 1 giờ 30 phút đến 5 giờ, thứ bảy làm việc một buổi sáng)

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Quyết định giải thể doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp
Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng
Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài - Lâm Đồng

Menu