Thủ tục hành chính: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Quảng Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Quảng Nam

Số hồ sơ: T-QNA-150077-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở KH&ĐT hoặc Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 7ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo thu hồi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng