Thủ tục hành chính: Giải quyết việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-231556-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Tuỳ từng công việc cụ thể, Sở Nội vụ sẽ phối hợp cùng các ngành liên quan như: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hoá thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan thuộc tỉnh để cùng xem xét, thống nhất
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng