Thủ tục hành chính: Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát - Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số hồ sơ: B-BXH-216897-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng hoặc một lần do vết thương tái phát và Quyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình (nếu có)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng