Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS134
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các phòng ban của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp nộp đơn tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng