Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS877
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi đơn tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày thụ lý, đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể dài hơn, nhưng không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết luận về việc giải quyết đơn tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng