Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực hình sự của công dân đối với cán bộ, chiến sỹ công an thành phố hà nội (cấp quận, huyện, thị xã) - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực hình sự của công dân đối với cán bộ, chiến sỹ công an thành phố hà nội (cấp quận, huyện, thị xã) - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-BS673
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an các quận, huyện, thị xã thuộc Công an thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở Công an các quận, huyện, thị xã
- Qua đường bưu điện
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Qua các cấp chuyển đơn
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng