Thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết tố cáo - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-008226-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tỉnh
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng