Thủ tục hành chính: Giải quyết ngừng đóng Bảo hiểm Xã hội đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết ngừng đóng Bảo hiểm Xã hội đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn - Bảo hiểm Xã hội Việt nam

Số hồ sơ: B-BXH-216764-TT
Cơ quan hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua Internet

-
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet…
Thời hạn giải quyết: Xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C12-TS); Xác nhận sổ BHXH
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng