Thủ tục hành chính: Giải quyết đơn tố cáo - Thái Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-TBH-063939-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thanh tra huyện, Thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày kể từ ngày giao quyết định thụ lý vụ việc đến khi có kết luận, nếu vụ việc phức tạp không quá 90 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận về nội dung tố cáo, Quyết định xử lý tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng