Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256814-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Huyện,
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Huyện,
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Liên hệ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn giải quyết.
Thời hạn giải quyết: - Cấp xã: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp huyện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng