Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ trợ cấp tuất liệt sĩ - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-BS255
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 20 ngày làm việc, không kể thời gian giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng