Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Giải quyết chế độ chính sách đối với vợ hoặc chồng của liệt sĩ tái giá - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Giải quyết chế độ chính sách đối với vợ hoặc chồng của liệt sĩ tái giá - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-104698-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng