Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia nhập Đoàn luật sư - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Gia nhập Đoàn luật sư - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-109830-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đoàn luật sư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư. Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư, Liên đoàn Luật sư cấp Thẻ luật sư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chínhThẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng