Thủ tục hành chính: Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-150624-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Cư trú – Xuất nhập cảnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trụ sở Sở Ngoại vụ Hà Nội (Số 10 Phố Lê Lai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận của Sở Ngoại vụ Hà Nội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin gia hạn thị thực và lưu trú cho người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị mình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức theo phiếu hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cơ quan, tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ
Bước 3: Thời gian nhận hồ sơ : Các ngày trong tuần: từ thứ hai đến thứ sáu
+ Sáng: từ 8h30 đến 10h30.
+ Chiều từ 14h00 đến 16h00.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Đơn đề nghị (theo mẫu của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an do Sở Ngoại vụ Hà Nội cung cấp ) 3 bản
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Báo cáo của đơn vị tình hình hoạt động của người nước ngoài trong thời gian làm việc tại Hà Nội
Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động do Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội cấp (đối với trường hợp người nước ngoài vào làm việc dài hạn tại Hà Nội)
Bản sao có chứng thực hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại (đối với trường hợp người nước ngoài vào Hà Nội có thời hạn trên 3 tháng nhiều lần), nếu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú
Tải về

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội - Hà Nội

Menu