Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-276491-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Thuế
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý; Giấy chứng nhận đã xác nhận thay đổi;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng