Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS333
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế cấp: Cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan Thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; nếu cơ quan Thuế không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của người nộp thuế được chấp nhận.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời người nộp thuế. Trường hợp không có văn bản trả lời thì coi như đề nghị của người nộp thuế được chấp nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng