Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-016962-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng