Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép xây dựng - Đắk Lắk

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép xây dựng - Đắk Lắk

Số hồ sơ: T-DLA-054363-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Lắk
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Đắk Lắk
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng Đắk Lắk.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản gia hạn giấy phép (Phụ lục số 21 do Sở Xây dựng soạn thảo).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng