Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép thi công công trình trên đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép thi công công trình trên đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-268283-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép (Phụ lục 5)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng