Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép thi công các công trình đã hết hạn - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép thi công các công trình đã hết hạn - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-102210-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công ty Cổ phần Xây Dựng Giao Thông Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng