Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Kon Tum - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Kon Tum - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-130372-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn của doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp; nếu được chấp thuận, doanh nghiệp gửi bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để gia hạn. Trường hợp từ chối gia hạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp. Giấy phép thành lập văn phòng đại diện có thể được gia hạn nhiều lần. Thời gian gia hạn mỗi lần có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời gian còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng