Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép quá cảnh đối với mặt hàng gỗ các loại đã qua xử lý - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-BS136
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản gia hạn Giấy phép quá cảnh hàng hóa
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng