Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS228
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động– Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc
+ Địa chỉ: 38 Đường Nguyễn Trãi- Phường Đống Đa- TP Vĩnh Yên- Tỉnh Vĩnh Phúc
+ Điện thoại/Fax 0211. 3843403/0211.3843407
+ Thời gian tiếp nhận Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
(nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định – có sự hướng dẫn của cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả)
Bước 2: Phòng Quản lý Lao động kiểm tra Hồ sơ và trình Lãnh đạo ký duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 3: Tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc. Thời gian trả kết quả Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày được tính theo ngày dương lịch, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép gia hạn

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:
- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (theo mẫu 08)
- Bản sao hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm hoặc văn bản để chứng minh đã thực hiện chương trình đào tạo lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm. Nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo gồm: số lượng người cần đào tạo vào từng vị trí công việc, thời gian và hình thức đào tạo, nơi đào tạo và việc thực hiện tổ chức đào tạo, kết quả đào tạo
- Bản sao hợp đồng lao động
- Giấy phép lao động đã được cấp
Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp, bao gồm:
- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam (theo mẫu 08)
- Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam
- Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Tên phí / lệ phí Mức phí Văn bản quy định
Lệ phí cấp lại giấy phép cho người ngước ngoài làm việc trong khu công nghiệp 200.000 đồng/giấy phép 1. Quyết định 54/2005/QĐ-BTC về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Vĩnh Phúc

Menu