Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-BS85
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý KKT – số 65 Tây sơn, Quy Nhơn
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp 01 hồ sơ đề nghị gia hạn GPLĐ cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định trước thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Văn phòng Ban quản lý KKT – số 65 Tây Sơn, Quy Nhơn. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì ghi phiếu tiếp nhận cho doanh nghiệp.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN khai lại cho đầy đủ
Bước 3: Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phiếu tiếp nhận và trả kết quả (kèm hồ sơ đăng ký của DN) sang phòng Quản lý doanh nghiệp để kiểm tra
Bước 4: Người được phân công thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra nội dung và sự phù hợp của hồ sơ theo các quy định hiện hành
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì làm thủ tục gia hạn giấy phép cho người nước ngoài.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần bổ sung thì hướng dẫn cho doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung lại những điều khoản chưa phù hợp với quy định
Bước 5: Lãnh đạo phòng kiểm tra lại hồ sơ lần cuối:
- Nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ và đúng quy định thì trình Lãnh đạo Ban ký gia hạn giấy phép.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu chuyên viên theo dõi xem xét lại và đề nghị doanh nghiệp bổ sung
Bước 6: Chuyển hồ sơ đã được Lãnh đạo Ban ký duyệt cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho doanh nghiệp. Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận giấy phép lao động do Ban Quản lý KKT cấp và trao cho người nước ngoài
Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động, Ban Quản lý sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: trong giờ làm việc (sáng từ 07h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h00); trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, tết.

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 08)
Bản sao hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm hoặc văn bản để chứng minh đã thực hiện chương trình đào tạo lao động Việt Nam theo quy định để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm. Nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo gồm: số lượng người cần đào tạo vào từng vị trí công việc, thời gian và hình thức đào tạo, nơi đào tạo và việc thực hiện tổ chức đào tạo, kết quả đào tạo
Bản sao hợp đồng lao động
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động - Bình Định

Menu