Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-186326-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; trước ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động do Ban Quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu cấp
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (số 48, đường Bà Triệu, phường 3, TP. Bạc Liêu)
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ và nộp lệ phí tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (số 48, đường Bà Triệu, phường 3, TP. Bạc Liêu)
Bước 5: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ (thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, trừ ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc các trường hợp: Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng
Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (theo mẫu quy định)
Bản sao hợp đồng kinh tế ký kết giữa phía đối tác Việt Nam và phía nước ngoài
Giấy phép lao động đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Thủ tục hành chính liên quan Gia hạn giấy phép cho người lao động nước ngoài vào làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động) - Bạc Liêu

Menu