Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-220490-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Kết quả 1: Thông báo không đạt yêu cầu - Kết quả 2: Giấy chứng nhận (Thời hiệu của giấy chứng nhận: 02 năm)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng