Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - Hà Nội

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNO-154974-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế cấp quận, huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược và Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược tư nhân - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế cấp quận, huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Bộ phận một cửa - Sở Y tế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng