Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ Y học cổ truyền không dùng thuốc - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-149024-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng