Thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân - Thừa Thiên Huế

Thông tin

Số hồ sơ: T-TTH-116220-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng